فهرست

گزارش تصويري

بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی از مدرسه علوم دینی امام شافعی مسجد قبای سنندج

محمد مخدومی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان از مدرسه علوم دینی امام شافعی مسجد قبای شهر سنندج بازدید کرد.