1
فراخوان پیشنهاده برای پیاده‌سازی «دستورالعمل آمایش سرزمینی کتابخانه‌های عمومی»(همه استان‌ها به غیر از استان تهران و استان البرز) نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال 1397 در راستای «قانون تأسیس و نحوۀ ادارۀ کتابخانه‌‌های عمومی»، «تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران 1404» و «برنامه ششم توسعه» و «ضوابط ملی آمایش سرزمین»، با انجام طرح آزمایشی آمایش سرزمینی کتابخانه‌های عمومی کشور در 2 استان تهران و البرز، موفق به تدوین دستورالعمل تعیین محدوده خدمت کتابخانه‌های عمومی کشور شد.

نظر به مصوبه  هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور به تاریخ 1 بهمن 1397، این نهاد در نظر دارد  نسبت به پیاده‌سازی «دستورالعمل تعیین محدوده خدمت کتابخانه‌های عمومی» در استان‌های دیگر اقدام نماید. بدین منظور از دانشگاه‌ها، نهادها، موسسات و ... (اشخاص حقوقی) دعوت به عمل می آید تا پیشنهاده‌های خود را منطبق با فراخوان پیشنهاده (RFP) و با در نظر گرفتن «دستورالعمل تعیین محدوده خدمت کتابخانه‌های عمومی»، « گزارش شهر تهران» و « گزارش  سایر شهرهای تهران و دهستان‌های استان تهران»، حداکثر تا تاریخ 17 فروردین سال 1398 از طریق وب‌سایت http://rpm.iranpl.ir ارسال نمایند.

** لازم است پیشنهاد‌دهندگان نکات زیر را در تدوین و ارسال پیشنهاده مد نظر قرار دهند:

پیشنهاده‌ها برای همه استان‌ها به جز تهران و البرز تهیه شود.

پیشنهاده‌ها برای هر استان به صورت مجزا تهیه و ارسال شود.

دانشگاه‌ها، نهادها، موسسات و ... (اشخاص حقوقی) تنها برای دو استان می توانند پیشنهاده ارسال نمایند.

نزدیک بودن پیشنهاد دهنده به استان مورد نظر، در داوری‌ها تاثیر‌گذار است.

بيشتر

« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.