ارتباط با مدیرکل            ارتباط با مدیرکل:

           Modir@kordestanpl.ir
1


« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.